Mistikus Cinta

0

Rijalul Isyraqiyyun adalah sekelompok Awliya'Allah yang akan muncul ke publik pada masa Imam Mahdi 'alayhissalam nanti. Saat ini mereka sudah ada, tapi kebanyakan tersembunyi. Secara bahasa arti Rijalul Isyraqiyyun adalah Lelaki Terbitnya Cahaya, maksudnya orang-orang yang dari mereka nanti terbit ilmu-ilmu baru. Demikian kurang lebih penjelasan Mawlana Syaikh Hisyam Kabbani qs. Wallahu A'lam bissawab.

ASMA'U AR-RIJĀLU L-ISYRĀQIYYŪN
SAYYIDINA MUHAMMAD AL-MAHDI `ALAIHIS SALAAM

Ya sayyida s-sādāti wa nūral maujūdāti Ya man huwa l-malja-u liman massahu dhayyimun wa ghammun wa alam, Ya aqraba l-wasā-ili il-Allāhi ta'ālā wa yā Aqwa l-mustanadi, atawassalu ilā janābika l-a'zham bi hādzihi s-sādāti wa ahl-illāhi wa ahla baytika l-kirām lidaf'i dhurrin lā yudfa'u illā bi wāsithatika wa raf'i dhayyima lā yurfa'u illā bi dalālatika bi-sayyidī wa Mawlāyā Yā Rasūlallāh (sallAllāhu `alayhi wasallam) Yā Rahmatan li l-`Ālamīn, wa bisayyidī:
 1. Madadu l-Haqq Hujjatu-Llāh il-Mukhlis
 2. Rafrafi l-Bariyyah Bisyāratu l-Lāh
 3. Hasabu l-Lāh is-Sarūriy
 4. Naqību l-Ummah `Abdu l-Lāh il-Fā-iz
 5. Hubayb Ibnu Ahmad il-Ahzābiy
 6. Fathu l-Lāh il-Jabarūtiy
 7. Hamadu l-Lāh ir-Rajabāniy
 8. Ziyādatu l-Lāh ir-Rabbāniy
 9. Mu'izid d-dīn is-Sundusiy
 10. Abū Ghirārah ibnu Najiyyu l-Lāh is-Sābiq
 11. Wiqāyatu l-Lāh il-Khāmil
 12. Abū n-Najīb Yahyā al-Malawān ir-Ray'aniy
 13. Thalhah al-Qā-im Shafwatu l-Lāh as-Shābir
 14. Amru l-Lāh Wāritsu Lisāni l-Lāh al-Azal
 15. Khayru l-Lāh is-Shamadāniy
 16. Rahmatullāh il-`Āmili Wāritsi s-Sa'ādah wa s-Syaqāwah
 17. Abū l-`Aynā' Bābu l-Lāh al-Malakūtiy
 18. Muzh-hiri l-Bahti Khalīlu r-Rahmān
 19. Hizbu d-dīn al-Ma'rūf bi-Anīsi l-Malāikah
 20. Abdu r-Raqīb as-Sājid al-Mulaqqab bi s-Shirāthi l-Mustaqīm
 21. Abū l-Ma'āliy Yūsuf Adz-Dzākir al-Ma'rūf bi Dzī l-Yadayn
 22. `Adnān ut-Thāhir
 23. Thabību z-Zamān Syam'ūn is-Shiqār
 24. Ibnu Ahmad al-Uwaysiy
 25. Yūnus ibnu Khiyaratu l-Lāh al-Ma'rūf bi Shilati l-Bahrayn
 26. Qiblatu l-`Ārifīn wa Qudwati l-Muhaqqiqīn Wāritsi l-Mi'rāj Abū l-Fuqarā' yuqāla lahū al-Kahl ul-Muthā'
 27. Nahju l-Aqthāb Ahmad ul-Fāniy
 28. Salmān ibn Murādi l-Lāh ar-Rāghib
 29. Ghawtsu l-Lāh at-Tījāniy
 30. Miqdād ibn Abū l-`Abbās al-Madaniy
 31. `Abdu l-`Alīm Shāhib Siyāhatu l-Jinān
 32. `Abdu l-Matīn ibn Muayyidi d-dīn ar-Rāqiy ilā Sidrati l-`Ulā
 33. Zakariyyā ibn `Umar al-`Ādil yuqālu lahū Mursyidu l-Barzakh
 34. `Abdu l-Bā'its ibn Khiyaratu l-Lāh ats-Tsāqib
 35. `Abdu l-Mu'īd ibn Bāb il-Lāh ad-Dahāwiy
 36. Durratu l-Abhā ibnu Dalīlu l-Akhyār al-Ma'rūf bayna r-Rijāl bi l-Kibrīti l-Ahmar
 37. Nuqthatu l-Haqq Rūhu l-Lāh ibn al-Ahrār as-Shiddīq
 38. Muhammad ibn Dā'iyalLāh Huwa Āyatun min Āyāt il-Lāh Tamsyī `alā Wajhi l-Ardhi wa Sirrun min Asrār il-Lāh
 39. `Abdu l-Lāh ar-Rāhiq ibn `Abdu l-Karīm as-Shā'iy
 40. Ja'far az-Zāhid ibn Dzī l-Janāhayn az-Zakiy
 41. Abū an-Nujabā' ibn Hamalatu r-Rāyatu l-Baydhā-u
 42. Muhammad Wāsi'
 43. Qudwatu l-Mūqinīn Wa Liwā-u Ahlu l-`Iyān Himmād ar-Rāsibiy
A'la l-Lāhu darajātihim dā-iman wa nafa'anā bibarakāti anfāsihimu l-qudsiyyah bi hurmati man lā nabiyya ba'dah wa bi hurmati sūrati l-FĀTIHAH!

Sumber: Futuhat al-Haqqaniyyah (Mawlana Syaikh Muhammad 'Adnan Kabbani) dan Suhbat Mawlana Syaikh Hisham Kabbani Laylatul Qadr Ramadan 142...H


https://mistikus-sufi.blogspot.co.id/p/donasi.html
Visit Donasi Mistikus Cinta

Anda sedang membaca Asma' Rijalul Isyraqiyyun Masa Imam Mahdi 'alayhissalam. Diizinkan copy paste untuk dipublikasikan: Asma' Rijalul Isyraqiyyun Masa Imam Mahdi 'alayhissalam, namun jangan lupa untuk meletakkan link posting Asma' Rijalul Isyraqiyyun Masa Imam Mahdi 'alayhissalam dari Blog Mistikus Cinta sebagai sumbernya. Silahkan Liked - Follow FB Fanpage Mistikus Cinta | Follow Twitter @Mistikus_Sufi | Ikuti dan Share Channel Telegram @mistikuscinta | Kajian Sufi / Tasawuf melalui Ensiklopedia Sufi Nusantara, klik: SUFIPEDIA.Terima kasih.


Sebarkan via LINE - WA:

Post a Comment Blogger Disqus

Komentar diseleksi terlebih dahulu sebelum ditampilkan.

 
Top