Mistikus Cinta

0
Mulla Shadra
Mulla Shadra

Di samping Ibn Sina, al-Ghazali, Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, Syihabuddin Suhrawardi, orang harus men...

Read more »

0
Syeikh al-Akbar Ibn ‘Arabi
Syeikh al-Akbar Ibn ‘Arabi

(560-638 H/1165-1240 M) Sekilas Tentang Kehidupan Ibn Arabi Ayah Ibn ‘Arabi, ‘Ali ibn Muhamma...

Read more »

0
Syaikh Ismail ash-Shirwani
Syaikh Ismail ash-Shirwani

Syaikh Isma`il ash-Shirwani (Mursyid Tariqat Naqshbandi Ke-32) adalah orang yang membawa tariqat N...

Read more »

0
Suhrawardi Al Maqtul
Suhrawardi Al Maqtul

Jalur Keturunan Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Syihabuddin Yahya bin Hafas...

Read more »

0
Syeikh Muhammad Yusuf Tajul Khalwati
Syeikh Muhammad Yusuf Tajul Khalwati

Jalur Keturunan. Beliau adalah seorang sufi yang namanya waktu kecil dan besar tidak sama. Kalau wa...

Read more »

0
Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi
Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi

Pendiri Jamaah Tabligh Jamaah Tabligh didirikan oleh seorang Sufi dari Tarekat Jisytiyyah yang ...

Read more »

0
Ibnu Athaillah Askandari
Ibnu Athaillah Askandari

Jalur Keturunan. Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abd...

Read more »

0
Jalan Cinta Syeikh Ibnu Araby
Jalan Cinta Syeikh Ibnu Araby

Ibn Arabi terlahir di Mursia, Andalusia pada 28 Juli 1165 dan meninggal pada 10 November 1240 M. Par...

Read more »

0
Fariduddin Al Attar
Fariduddin Al Attar

Perjalanan Fariduddin al Attar Awalnya Attar adalah seorang pengusaha toko parfum yang berhasil. W...

Read more »

0
Al Imam Ali Zainal Abidin
Al Imam Ali Zainal Abidin

Ali bin Husain, yang juga dikenal sebagai Ali Zainal Abidin, adalah salah seorang sufi yang paling m...

Read more »

0
Al Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi
Al Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi

Riwayat Hidup Penyusun Kitab Maulid Simthud Durar Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin...

Read more »

0
Ala'uddin al-Bukhari al-'Aththar qs
Ala'uddin al-Bukhari al-'Aththar qs

"Diam (menahan diri) adalah keadaan terbaik, kecuali dalam tiga hal: Kalian tidak boleh berdia...

Read more »

0
Ahmad al Rifa’i
Ahmad al Rifa’i

Jalur Keturunan Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Sayyid Ahmad bin Sayuid Abu...

Read more »

0
Syeikh Abul Hasan As Syadzily
Syeikh Abul Hasan As Syadzily

Jalur Keturunan. Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Abul Hasan Ali bin Abdullah...

Read more »
 
 
Top