Mistikus Cinta

0
Mulla Shadra
Mulla Shadra

Di samping Ibn Sina, al-Ghazali, Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, Syihabuddin Suhrawardi, orang harus menyebut nama Muhammad bin Ibrahim al-Qawam...

Read more »

0
Syeikh al-Akbar Ibn ‘Arabi
Syeikh al-Akbar Ibn ‘Arabi

(560-638 H/1165-1240 M) Sekilas Tentang Kehidupan Ibn Arabi Ayah Ibn ‘Arabi, ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Arabi, pergi ke Baghdad pada usia...

Read more »

0
Syaikh Ismail ash-Shirwani
Syaikh Ismail ash-Shirwani

Syaikh Isma`il ash-Shirwani (Mursyid Tariqat Naqshbandi Ke-32) adalah orang yang membawa tariqat Naqshbandi ke Daghestan. Beliau menyeruka...

Read more »

0
Suhrawardi Al Maqtul
Suhrawardi Al Maqtul

Jalur Keturunan Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Syihabuddin Yahya bin Hafasy bin Amirek Suhrawardi dan beliau mend...

Read more »

0
Syeikh Muhammad Yusuf Tajul Khalwati
Syeikh Muhammad Yusuf Tajul Khalwati

Jalur Keturunan. Beliau adalah seorang sufi yang namanya waktu kecil dan besar tidak sama. Kalau waktu kecil beliau mempunyai nama Muhammad...

Read more »

0
Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi
Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi

Pendiri Jamaah Tabligh Jamaah Tabligh didirikan oleh seorang Sufi dari Tarekat Jisytiyyah yang berakidah Maturidiyyah dan bermadzhab fi...

Read more »

0
Ibnu Athaillah Askandari
Ibnu Athaillah Askandari

Jalur Keturunan. Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah . Sedangkan nama ...

Read more »

0
Jalan Cinta Syeikh Ibnu Araby
Jalan Cinta Syeikh Ibnu Araby

Ibn Arabi terlahir di Mursia, Andalusia pada 28 Juli 1165 dan meninggal pada 10 November 1240 M. Para sufi menjulukinya sebagai asy-Syaikh a...

Read more »

0
Fariduddin Al Attar
Fariduddin Al Attar

Perjalanan Fariduddin al Attar Awalnya Attar adalah seorang pengusaha toko parfum yang berhasil. Waktu itu ia sedang bekerja di tokonya, d...

Read more »

0
Al Imam Ali Zainal Abidin
Al Imam Ali Zainal Abidin

Ali bin Husain, yang juga dikenal sebagai Ali Zainal Abidin, adalah salah seorang sufi yang paling masyhur sepanjang sejarah Islam. Selain k...

Read more »

0
Al Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi
Al Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi

Riwayat Hidup Penyusun Kitab Maulid Simthud Durar Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi dilahirkan pada hari Ju...

Read more »

0
Ala'uddin al-Bukhari al-'Aththar qs
Ala'uddin al-Bukhari al-'Aththar qs

"Diam (menahan diri) adalah keadaan terbaik, kecuali dalam tiga hal: Kalian tidak boleh berdiam diri dalam menghadapi gosip buruk yang...

Read more »

0
Ahmad al Rifa’i
Ahmad al Rifa’i

Jalur Keturunan Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Sayyid Ahmad bin Sayuid Abul Hasan Ali al Rifai al Husaim , beliau ...

Read more »

0
Syeikh Abul Hasan As Syadzily
Syeikh Abul Hasan As Syadzily

Jalur Keturunan. Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabar yang banyak dikenal ora...

Read more »
 
 
Top