Mistikus Cinta

0
Salahudin Al-Ayyubi
Salahudin Al-Ayyubi

Salahudin Al Ayyubi atau sering juga di sebut sebagai “ Saladin ” di dunia barat, merupakan panglim...

Read more »

0
Imam Nawawi (631 – 676 H / 1233 – 1277 M)
Imam Nawawi (631 – 676 H / 1233 – 1277 M)

Namanya ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syirfu al Nawawi . Dilahirkan di Nawa sebuah wilaya...

Read more »

0
Al Bushiri
Al Bushiri

Al Bushiri dan Kasidah Burdah (610 - 695 H / 1213 - 1296 M) Kasidah Burdah adalah salah satu karya...

Read more »

0
Muhammad Baha’uddin Syah Naqsyband
Muhammad Baha’uddin Syah Naqsyband

Syeikh Muhammad Bahauddin An Naqsabandiy (717 - 791 H) Syeikh Muhammad Bahauddin An Naqsabandiy R...

Read more »

0
Jalaluddin Al Mahalli (769 - 835 H)
Jalaluddin Al Mahalli (769 - 835 H)

Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang mufassir (ahli tafsir) berkebang­saan Mesir. Nama lengkap...

Read more »

0
Ibnu Hajar Al ‘Asqalani (773 - 852 H)
Ibnu Hajar Al ‘Asqalani (773 - 852 H)

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad Abdul Fadhli al Kinani as Syafi’i , yang masy...

Read more »

0
Imam Jalaluddin As Suyuthi (849 - 911 H)
Imam Jalaluddin As Suyuthi (849 - 911 H)

Pendahuluan Beliau adalah seorang Ulama Besar dalam madzab Syafi’i penganut I’itiqad Ahlussunnah w...

Read more »

0
Al-Imam Abdur Rahman Ad-Diba`i (866 - 944 H)
Al-Imam Abdur Rahman Ad-Diba`i (866 - 944 H)

Diantara hasil karya yang bercerita tentang hal-ihwal Nabi Muhammad saw secara sastrawi adalah Mauli...

Read more »

0
Ibnu Hajar Al Haitami (909 - 974 H)
Ibnu Hajar Al Haitami (909 - 974 H)

Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami , Lahir di Mesir tahun 909 H. dan ...

Read more »

0
Sayyid Abdullah Al Haddad (1044 - 1132 H)
Sayyid Abdullah Al Haddad (1044 - 1132 H)

Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Husaini, Asy-Syafi’i Al-Hadhrami. Dilahirkan ...

Read more »

0
Sayyid Ja’far Al Barzanji - Mufti Madinah (1126 - 1184 H)
Sayyid Ja’far Al Barzanji - Mufti Madinah (1126 - 1184 H)

Sayyid Ja’far bin Sayyid Hasan bin Sayyid ‘Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul al-Barza...

Read more »

0
Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari (1122 - 1227 H)
Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari (1122 - 1227 H)

Nama lengkap beliau Syeikh Haji Muhammad Arsyad bin Abdullah al Banjari , lahir di kampung Luk Gaban...

Read more »

0
Syeikh Ahmad Zaini Dahlan (Wafat 1304 H)
Syeikh Ahmad Zaini Dahlan (Wafat 1304 H)

Nama lengkapnya Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan , dan beliau adalah Imam dan Mufti Syafi’i di Mekkah ...

Read more »
 
 
Top